Category: Norwegian 9 BooksTitle: Translation of the Meanings of THE NOBLE QURAN in the NorwegianImage: Title: Den rette religion av GudImage: Title: En kort illustrert guide for å forstå islamImage:...